Que é o veganismo?

Que é o veganismo?

O veganismo faise unha necesidade cando vivimos nun mundo destructivo. A urxencia de traballar a nosa propia conciencia e darlle maior valor ás nosas eleccións persoais é cada vez máis apremiante. Especialmente para todas aquelas persoas que xa sentimos que un mundo...